Seminarium Zakładu Astrofizyki

Eksperyment POLAR – co dalej?

Detektor POLAR działał na chińskiej stacji kosmicznej Tian-Gong 2 od września 2016 r. Celem eksperymentu jest pomiar stopnia polaryzacji promieniowania gamma z kosmicznych rozbłysków gamma (GRB - Gamma Ray Burst). Dwa tygodnie temu stwierdzono awarię w układzie zasilaczy wysokiego napięcia. Obecnie eksperyment nie działa; trwa praca, której celem jest odtworzenie przyczyny awarii i ew. poszukiwanie działań naprawczych.

Kilonowe

W swoim wystąpieniu chciałbym opisać proces nazywany kilonowa (od przewidywanej jasności optycznej porównywalnej z tysiącem nowych). Proces ten został przewidziany przez Paczyńskiego i Li. Może on towarzyszyć zlaniu się układu podwójnego dwóch gwiazd neutronowych lub gwiazdy neutronowej i czarnej dziury. W obu tych przypadkach oprócz emisji optycznej zachodzi też emisja fal grawitacyjnych.

 

 

                                                                                         Serdecznie zapraszam,

Machine-learning identification of galaxies in the WISE × SuperCOSMOS all-sky catalogue

    The two currently largest all-sky photometric datasets, WISE and SuperCOSMOS, have been recently cross-matched to construct a novel photometric redshift catalogue on 70% of the sky. Galaxies were separated from stars and quasars through colour cuts, which may leave imperfections because different source types may overlap in colour space.

Cosmological test of gravity

    I will briefly discuss the current status of standard model of cosmology with the emphasis on the GR as its main building block. Then will stress out why is it so important to obtain new and independent tests of Einstein’s gravity on cosmological scales.
    I shall discuss some of the currently considered and available tests of the theory and will conclude by presenting my work towards constituting new and largely model-independent tests of GR on intergalactic and cosmological scales.

Serdecznie zapraszam,
Paweł Łuczak

Luminosity and stellar mass dependency of galaxy clustering at z~3

Studies at low and intermediate redshift ranges shows that the relation between the luminous structure and underlying dark matter distribution is not straightforward and depend on the various properties of galaxy population. Naturally one would like to extend these studies of the luminous-dark matter relations to the high redshift ranges (z>2) in order to improve our understanding of the evolution of the universe structure.    

The future of the CMB: from temperature to polarization

Seminarium specjalne

The ESA Planck space mission has fully exploited the cosmological information available in Cosmic Microwave Background temperature anisotropies. A standard cosmological model has emerged. Our Universe, however, remains a mystery. What are the invisible matter and energy that seem to constitute 96% of our universe? Did the Universe truly
begin with an superluminal expansion that stretched quantum fluctuations to cosmological scales to generate the initial

Strony